Центр «Ейдос» став першою організацією, що системно зайнялася аналізом фінансових звітів політичних партій. На основі аналізу були підготовлені статті про фінансове становище усіх найрейтинговіших політичних партій, в тому числі і непарламентських.

Починаючи з липня 2016 року «Ейдос» розпочав моніторинг виконання закону про державне фінансування партій на центральному та регіональному рівнях.

02

Зібрані кількісні дані лягли в основу розробки онлайн-порталу «Партійна каса». Під час  cтворення порталу ми прагнули зробити інформацію про політичні партії цікавою та зручною для різних категорій користувачів: аналітиків, активістів, журналістів, політиків та кожного виборця.

01

Аналітичний відділ Порталу проводить власні розслідування та щоквартально оприлюднює результати моніторингу даних зі звітів партій.

Функціонал порталу дозволяє візуалізувати великі масиви даних за низкою показників (вартість, кількість, розмір, проміжок часу, географічне розташування, тощо), порівнювати дані зі звітів партій між собою та за різні проміжки часу з можливістю завантажити будь-який графік чи діаграму, а також переглядати деталізовані дані у форматі таблиць. Тут зібрані дані із звітів партій про майно, доходи, витрати, борги і зобов’язання фінансового характеру, в тому числі: повний перелік донорів партій, банківські рахунки та рух коштів на них,  місцеві осередки та майно партій,  джерела фінансування та статті витрат, деталізована інформація про розпорядження бюджетними коштами тощо.

kasa

Сайт містить найдетальнішу інформацію про доходи і витрати політичних партій в Україні, як парламентських, так і позапарламентських, але популярних партій.

 

Показати кнопки
Сховати кнопки