Центр «Ейдос» – це аналітично-ресурсна організація, заснована у 2007 році з метою об’єднання зусиль громадськості  задля розбудови в  Україні  громадянського суспільства, демократичних інститутів та дієвого місцевого самоврядування.

Ми займаємось дослідженням державної політики, кращих практик ефективного державного адміністрування та супроводом по їх впровадженню.

Місія Центру – побудова системи взаємної відповідальності між органами влади та громадянами України.

 

«Ейдос» – це поняття з давньогрецької філософії. Платон вважав, що окремо від земного світу існує світ ейдосів, ідей, у якому для кожної недосконалої  земної речі існує ідеальний ейдос цієї речі, який слугує прообразом для усіх земних відповідників. Ейдоси – це ідеальні речі та процеси, такі, якими вони мали би бути.

В своїй діяльності ми використовуємо методи аналізу політики, напрацьовуємо рекомендації щодо внесення змін до діючого законодавства та нормативно-правових актів. Ми виносимо на порядок денний найважливіші питання реформування державного сектору у сферах наших компетенцій і проводимо семінари та тренінги в рамках різних навчальних блоків.

[СКАЧАТИ ЛОГОТИПИ ЦЕНТРУ “ЕЙДОС”]

Наша активність спрямована на дослідження та реформування сфери публічних фінансів, боротьби з корупцією, підвищення рівня громадської та політичної освіти серед населення, розвитку локальної демократії. Свою роль ми також вбачаємо в побудові діалогу та налагодженню комунікації між різними сторонами, зокрема між представниками центральних та місцевих органів влади, представниками громадськості та місцевою владою, депутатським корпусом та виборцями, активними громадянами в різних регіонах України.

Під час проведення досліджень ми вивчаємо кращі практики державного адміністрування в Україні та світі, використовуємо іноземний досвід при напрацюванні власних матеріалів та створенні продуктів, а також об’єднуємо зусилля щодо передачі та впровадження кращих практик державного адміністрування в межах різних регіонів України. Ми надаємо консультації та забезпечуємо супровід по імплементації наших напрацювань зацікавленим представникам місцевих органів влади та місцевим активістам.

Нашу роботу можна охарактеризувати як «громадське служіння» бо в нинішніх умовах на території нашої держави функція civil service, що в розвинених країнах світу є елементом державної служби, не забезпечується ніким іншим, як представниками активного громадського середовища.

В своїй діяльності Центр використовує клієнтоорієнтований підхід. Свої активності ми спрямовуємо на дві основні цільові групи: органи влади та громадяни й громади.

На органи влади спрямовані такі напрямки діяльності:

На громадян та громади орієнтовані такі напрямки діяльності:

Основні цілі Центру:

  • підвищення  рівня  політичної  освіти  громадян  шляхом  проведення навчальних та просвітницьких заходів;
  • здійснення якісного  та кількісного аналізу  міжнародної,  всеукраїнської  та місцевої політичної ситуації;
  • запровадження системи прозорості та відкритості у відносинах між органами влади та громадянами;
  • стимулювання та сприяння у створенні механізмів активного громадянського контролю за діяльністю органів законодавчої, виконавчої, судової гілок влади та місцевого самоврядування;
  • аналіз існуючої політичної ситуації;
  • проведення  прогнозування  та моделювання  розвитку  держави  та
  • суспільства, його структурних елементів;
  • допомога  в  організації  досліджень  і  вивчення  проблем  організації  та управління суспільними процесами й інститутами;
  • контроль за виборчим процесом в Україні;
  • встановлення  контролю  з  боку  суспільства  за  використанням  фінансів місцевими та центральними органами влади;
  • сприяння розвитку міжнародної співпраці з організаціями, які мають подібну діяльність
Показати кнопки
Сховати кнопки