З листопада 2017 року по січень 2018 року Центр «Ейдос» здійснив моніторинг стану процесу утворення госпітальних округів та формування госпітальних рад, який відбувається відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я; постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів»; розпорядження Кабінету Міністрів

України 30.11. 2016 року № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 1.04.2014 року № 333-р «Про затвердження Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні».

Збір інформації здійснювався:

1) шляхом направлення запитів на отримання публічної інформації щодо надання:
– копії документів, що містять пропозиції обласної державної адміністрації щодо переліку та складу госпітальних округів, які подавались до Міністерства охорони здоров’я;
– загальної кількості жителів в кожному госпітальному окрузі, кількості жителів в кожній з адміністративно-територіальних одиниць (районі, місті, ОТГ), які входять в склад госпітальних округів, встановленої для розрахунків міжбюджетних трансфертів з державного бюджету; переліку багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та/або другого рівня у межах кожного госпітального округу (назва лікарні, рівень лікарні).
– копії протоколів засідань Госпітальної ради;

2) шляхом аналізу інформації, опублікованої на сайті ЦВК.

В звіті описані результати моніторингу процесу госпітальних округів та госпітальних рад за наступною структурою:
– Аналіз стану формування госпітальних округів
– Аналіз стану формування госпітальних рад
– Аналіз складу госпітальних рад
– Проблемні питання нормативного врегулювання організаційних та процедурних засад діяльності Госпітальних рад
–  Висновки та рекомендації

кнопка скачати

 

Показати кнопки
Сховати кнопки