Представляємо Вашій увазі “Посібник для уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції”. 

У посібнику описуються такі теми як правовий статус Уповноваженого підрозділу, гарантії незалежності Уповноваженого підрозділу, оцінка корупційних ризиків, участь у підготовці Антикорупційної програми, основні заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, моніторинг і контроль за здійсненням антикорупційних заходів, навчання працівників, надання консультацій та роз’яснень та багато іншого.

кнопка скачати

Підручник підготовано Центром політичних студій та аналітики «Ейдос» за підтримки американ-ського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проек-ту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія!». Окремі думки, ви-словлені у виданні, є відповідальністю авторів і не обов’язково відображають погляди Агентства USAID або Уряду США.

Проект «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія!» — п’ятирічна ініціатива USAID, яка має на меті допомогти Україні у зменшенні рівня корупції та підвищенні під-звітності та прозорості управління. Проект спрямований на розширення повноважень ключових урядових інституцій у боротьбі з корупцією, побудові громадської підтримки та участі в антико-рупційних зусиллях та зменшенні толерантності громадян до корупції.

Показати кнопки
Сховати кнопки