кнопка скачати

Методологія складається з чотирьох розділів:

Розділ І. Імплементація необхідних норм для забезпечення доступу до публічної інформації в офіційних документах, якими керуються в своїй роботі органи влади.

Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації шляхом виконання інформаційних запитів.

Розділ ІІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації, шляхом оприлюднення на офіційних сайтах.

Розділ IV. Забезпечення умов, а також, безпосереднього доступу до публічної інформації в приміщенні суб’єкта владних повноважень.

Для моніторингу виконання суб’єктами владних повноважень вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» можна використовувати як кожен розділ цієї методології окремо (для виконання якогось одного із завдань, наведених вище), так і всі розділи методології (для комплексної оцінки ситуації).

Принципи моніторингу

1) Принцип об’єктивності – дослідження відображає реальний стан виконання вимог законодавства незалежно від суб’єктивного ставлення моніторів до об’єкта дослідження.

2) Принцип законності – дослідження засновано на вимогах, що пред’являються чинним законодавством щодо порядку забезпечення доступу до інформації суб’єктів владних повноважень.

кнопка скачати

Показати кнопки
Сховати кнопки