top_photo

 

Проект покликаний сприяти захисту прав та свобод ВПО шляхом напрацювання та вдосконалення існуючої нормативно правової бази на центральному та місцевому рівнях. Реалізація проекту дозволить отримати необхідні навички представникам влади, місцевого самоврядування та місцевим НУО для налагодження співпраці з метою ефективної реалізації прав ВПО та покращення соціального клімату в місцях їх проживання.

Адже відсутність державної Cтратегії застосування потенціалу внутрішньо переміщених осіб, відсутність належної нормативно-правової бази щодо реалізації їх конституційних прав і свобод, неврахування місцевими органами влади особливостей потреб ВПО під час надання соціальних, адміністративних та інших послуг призводить до соціальної напруги та негативно впливає на адаптацію у новому середовищі.

Цілі:

  • Підготувати аналітичну записку із аналізом та узагальненням нормативно-правової бази на центральному та регіональному рівнях з метою визначення спроможності органів влади забезпечити права та потреби ВПО
  • Провести фокус-групи за результатами яких підготовати 6 регіональних досліджень, щодо повноти та ефективності забезпечення місцевими органами влади прав та потреб ВПО
  • Провести 6 OpenSpace-семінарів в шести регіонах на яких будуть напрацьовані рекомендації центральним та місцевим органам влади, як краще забезпечити права і потреби ВПО
  • Підготувати протягом реалізації проекту тематичні статті
  • Провести круглі столи у 6 регіонах за участі представників органів влади, ВПО, регіональних НУО, ЗМІ
  • Підготувати рекомендації Центральним органам влади, парламенту України

Експерти напрямку

сергій карелін

Сергій Карелін

ольга будник

Ольга Будник

сергій корнилюк

Сергій Корнилюк

Новини напрямку:

Показати кнопки
Сховати кнопки