top_photo

 

Ціллю проекту є створення чітко сформульованого бачення механізмів реалізації гендерної політики на основі осучаснених законодавчих норм. Це можливо зробити лише базуючись на результатах громадського функціонального обстеження реалізації на практиці Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» місцевими органами влади (обласними, районними державними адміністраціями та виконавчими структурами органів місцевого самоврядування – місцевих рад).

Головною проблемою цього напряму є те, що внаслідок адміністративної реформи 2010 року була зруйнована управлінська вертикаль та розбалансована координація діяльності між центральними і місцевими органами влади в контексті забезпечення рівних прав чоловіків та жінок.

Цілі:

  • Створити незалежні експертні групи, які будуть проводити громадське функціональне обстеження
  • Провести громадське функціональне обстеження органів місцевої влади
  • Провести порівняльний аналіз результатів обстеження з метою ідентифікації найкращих практик та їх подальшою імплементацією на Всеукраїнському рівні
  • Підвищити ефективність роботи органів місцевої влади на відповідному локальному рівні в процесі реалізації державної політики забезпечення рівних прав
  • Формувати у представників місцевої влади чіткого уявлення про ґендерну політику та механізми її реалізації
  • Провести єдину державну політику забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя

Результат:

  • Створено незалежні експертні групи, які будуть проводити громадське функціональне обстеження 150 органів місцевої влади
  • Підвищено ефективність роботи органів місцевої влади в реалізації державної гендерної політики

Донор: MATRA (Пос. Нідерландів)

 

Експерти напрямку

ольга будник

Ольга Будник

Новини напрямку:

Показати кнопки
Сховати кнопки