top_photo

 

Громадська антикорупційна експертиза спрямована на виявлення таких корупційних чинників у законопроектах як дискреційні повноваження органів влади, надмірні обтяження для громадян та бізнесу, прогалини або колізії у правовому регулюванні, поєднання регуляторних та контролюючих функцій в одному органі влади тощо.

У рамках реформування України дуже важливо привести до загальноєвропейських норм усі проекти законів, які випускаються з-під пера українських депутатів. Адже від цього залежить майбутні кроки з удосконалення, покращення законів, підзаконних актів та ін.

Цілі:

  • Виробити узгоджену та апробовану методологію громадської антикорупційної експертизи
  • Провести громадську експертизу законопроектів ВРУ
  • Надати висновки та рекомендації та офіційно їх оприлюднити на сайті Кометету ВРУ з питань запобігання організованою злочинністю

Результат:

  • Вироблена узгоджена та апробована методологія громадської антикорупційної експертизи
  • Проведено експертизу 80 законопроектів. Із них у 25 виявлено корупційні ризики
  • Налагоджено алгоритм вироблення та схвалення ГЕР висновків громадської антикорупційної експертизи та їхнього подання у Комітет ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю
  • Висновки експертизи оприлюднені на офіційному сайті Комітету
  • Налагоджено сталі взаємовідносини із громадськими організаціями щодо проведення антикорупційної експертизи
  • Проведено прес-конференцію, на якій публіці було представлено результати моніторингу
  • Опубліковано ряд статей за результатами моніторингу

 

Експерти напрямку

Віктор Таран

Віктор Таран

Показати кнопки
Сховати кнопки