8-10 квітня у Чернігові пройшов сьомий семінар «НУО як інструмент антикорупційного громадського контролю на місцевому рівні». 35 активістів з Чернігівської, Сумської, Київської та полтавської областей отримали повний комплекс необхідних знань, щоб боротис з корупцією у свої містах.

kjgaskd.flks

Тренінг тривав три дні. На початку тренінгу учасники провели знайомство, протягом якого кожен мав можливість представити себе і розповісти про діяльність своєї організації.

Першим лектором виступив Віктор Таран з лекцією «Хто головний на районі?». В ній лектор дав характеристику поняттю місцевого самоврядування і його місця в системі врядування в Україні, розповів про особливості реформи децентралізації і зміни, які вона готує зокрема:

  • Укрупнення шляхом добровільного об’єднання територіальних громад, що є важливим чинником посилення гарантій місцевого самоврядування, підвищення його ролі у вирішенні питань місцевого значення;
  • Формування дієздатних територіальних громад, головним завданням яких має стати поліпшення забезпечення потреб громадян, оперативне та якісне надання їм базових соціальних та адміністративних послуг, поліпшення умов сталого розвитку відповідних територій, більш ефективне використання бюджетних коштів та інших ресурсів;
  • Створення передумов для удосконалення системи органів місцевого самоврядування на відповідній територіальній основі.

Лектор оглянув принципи розподілу фінансових ресурсів проблеми у сфері фінансового управління на місцях тощо. Зокрема, зміни у розподілі податку на нерухомість, включаючи комерційну, податки на автомобілі, на надра тощо. Було детально розглянуто про різницю між представницькими органами влади та органами виконавчої влади, функції кожного з органів влади. Учасники навчилися визначати, до якого з органів влади необхідно звернутися для вирішення того чи іншого питання.

Другою виступала Гюнель Бабакішиєва, яка прочитала лекції «Реєстрація ГО» та «Інструменти впливу для громадських організацій». В ході першої короткої лекції були розглянуті особливості реєстрації громадських об’єднань відповідно до чинного законодавства, переваги та вади різних типів реєстрації, переліки необхідних документів на кожному з етапів реєстрації тощо. У лекції, присвяченій моніторингу державних закупівель лекторка розповіла про алгоритм моніторингу закупівель місцевої влади за допомогою сервісів tender.me.gov.ua та prozorro, про найбільш розповсюджені схеми маніпуляцій під час тендерів, а також про те, як оскаржити і відмінити неправомірні закупівлі.

Закривав перший день Олександр Кульчицький з лекцією «Як стати відомим: PR у роботі громадської організації». Протягом лекції були розглянуті сучасні умови ведення комунікацій, основні засади та принципи комунікації НУО, визначення інформаційних приводів, особливості медіа-ринку України. Особлива увага була приділена розробці PR-продуктів таких як прес-релізи та прес-анонси, прес-конференції, статті та коментарі для ЗМІ, використання соціальних мереж та сайту організації для роботи з громадою тощо. В ході практичних занять учасники спробували себе у написанні прес-анонсів та прес-релізів. Лекція викликала жваві обговорення, учасники задавали багато уточнюючих питань і ділилися власним досвідом у сфері комунікацій зі ЗМІ.

Другий день розпочався з лекції Ольги Будник на тему стратегічного розвитку організації. Були розглянуті наступні питання:  як правильно формувати, складати стратегічний план, місію, бачення, цілі, як моніторити досягнуті результати, як оцінювати ризики та їх мінімізувати тощо. Лектор надав учасникам інструменти для аналізу та планування як стратегічної, так і операційної діяльності організації.

Дарія Тихонова прочитала лекцію «Фандрайзинг: як знайти ресурси для роботи організації?». Вона розповіла про головні можливості в пошуку фінансування, зокрема співпрацю з міжнародними донорами, залучення коштів від бізнес-структур, залучення коштів у органів влади, збір членських внесків тощо. Були розглянуті ресурси (інтелектуальні, людські, медіа- тощо), які може залучати і використовувати організація в своїй роботі, методи організації пошуку ресурсів, способи залучення грантів, написання проектних заявок для них. Учасники також отримали від лекторки перелік основних донорських організацій, що займаються фінансовою підтримкою НУО в Україні. Під час лекції учасники неодноразово задавали уточнюючі питання, зосереджували увагу лектора на найбільш цікавих для аудиторії аспектах фандрайзингу.

Володимир Тарнай прочитав лекцію «Інструменти та методи роботи громадських активістів: моніторинг, аналіз, доступ до інформації». В ній були розглянуті інструменти громадського контролю, такі як державні та громадські інформаційні бази, реєстри тощо. Учасники змогли ознайомитися з основними можливостями цих баз даних та побачити, яким чином можна проводити пошук інформації у них. Також в ході лекції були розглянуті кращі практики громадського контролю з акцентом на місцевому рівні.

Після обідньої перерви Сергій Корнилюк прочитав лекцію на тему адвокації, де дали визначення терміну, а також структуру адвокаційної кампанії: визначення проблеми, формулювання мети та завдань, визначення ключових зацікавлених груп та осіб, формулювання повідомлення, визначення каналів комунікації та необхідних ресурсів, укладання плану дій та моніторингу.

Після цього відбулося практичне заняття, яке спільно проводили Сергій Корнилюк та Ольга Будник з по адвокації. Був проведений мозковий штурм на пошук проблем, які люди визначили актуальними на місцевому рівні. Лектори профасилітували напрацювання учасниками адвокаційних кампаній, яке учасники продовжили також увечері та вранці третього дня.

На останньому занятті учасники презентували результати своєї групової роботи зі створення планів адвокаційних кампаній, отримали зворотній зв’язок від інших учасників, а також лекторів. Для кращого закріплення знань учасниками, презентація результатів роботи відбувалася у форматі прес-конференції, де вони мали, з одного боку, чітко та зрозуміло описати свій проект, його перебіг та результати, а з іншого – подати це у простій та зрозумілій для потенційних журналістів формі. Для закріплення знань з теми PR учасники також готували прес-анонси та прес-релізи для своїх презентацій.

Учасники розробили адвокаційні кампанії, спрямовані на боротьбу з несанкціонованою торгівлею в переходах, стихійними сміттєзвалищами,розширенню площі громадських пляжів Одеси тощо. За словами учасників, вони планують використовувати розроблені адвокаційні кампанії і реалізовувати їх у своїх містах.

Показати кнопки
Сховати кнопки