Стратегічне планування ніколи не було сильною стороною органів державної влади в Україні. Більшість вироблених ними “стратегій” були формальними. В Україні відсутній закон про стратегічне планування, проте створення стратегій регламентують більше десяти підзаконних актів. Проте навіть їх сукупність не спромоглася створити належну систему ієрархії стратегічних документів в країні.

Команда Центру «Ейдос» вирішила перевірити стан стратегічного планування на рівні міст-обласних центрів та областей.

strat15

Протягом лютого – вересня 2015 року було проведено моніторинг близько 60 офіційних веб-сайтів органів місцевого самоврядування, розіслано більше 60 запитів, зібрано, систематизовано та проаналізовано більше 500 бюджетних планово-фінансових документів за 2012-2015 роки, а саме стратегій розвитку та звітів про їх виконання, планів соціально-економічного розвитку та звітів про їх виконання, звітів про виконання бюджетів і пояснювальних записок до них з усіх областей та міст-обласних центрів України. Окрім цього, успішно проадвокатовано створення і наповнення розділів “Про бюджет” на сайтах міських рад тих міст-обласних центрів, де такої інформації не було станом на січень 2015 року.

Було виявлено, що у майже половині областей та міст-обласних центрів стратегії розвитку або взагалі відсутні, або недостатньої якості. Ряд проблем було виявлено і у регіональних програмах соціально-економічного розвитку.

міста2

Усі документи, отримані від органів місцевого самоврядування в рамках проекту, систематизовані та доступні для вільного завантаження на сайті openbudget.in.ua.

За результатами моніторингу було опубліковано ряд статей та підготовлено 10 інфографічних матеріалів, присвячених ситуації з місцевими бюджетами, та видано посібник «Кращі практики бюджетної прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування».

 

Показати кнопки
Сховати кнопки