У зв’язку з оприлюдненою ВО «Свобода» заявою щодо публікації статті Центру «Ейдос» «Заплатити за свободу: хто дає гроші головній «бандерівській» партії» вважаємо за потрібне зазначити таке:

Центр «Ейдос» вітає готовність українського політикуму до співпраці з метою приведення діяльності політичних партій у відповідність до норм чинного законодавства.

Проте, вважаємо, що ВО «Свобода», назвавши нашу публікацію інформацією «про буцімто недотримання законодавства, яка не має нічого спільного з аналітикою, притягнутою за вуха задля роздування сенсації на порожньому місці», не спростувало фактів, які в ній наведені.

Йдеться про низку порушень законодавства, виявлених аналітиками Центру «Ейдос» та членами коаліції “Гроші партій під контролем” в процесі аналізу фінансових звітів ВО «Свобода», оприлюднених на сайті НАЗК та на офіційному сайті самої партії.

Зокрема, звертаємо увагу на такі факти:

  1. Посилаючись на дані фінансового звіту «Свободи» за ІІІ квартал 2016 р., на 516 зареєстрованих осередків відкрито 35 банківських рахунків, три з яких – рахунки самої партії.

Також, відповідно до даних звіту черкаського обласного осередку, у ІІІ кварталі на його користь було отримало 9802 грн.,  Оскільки осередок не має відкритого банківського рахунку, змушує припустити, що кошти було отримано та використано у готівковій формі, яка заборонена законом.

Це є порушенням ст. 14 ЗУ «Про політичні партії в Україні», в якій зазначено, що «політична партія, а також місцева організація політичної партії, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, зобов’язані відкрити рахунки у установах банків України, на які перераховуються всі кошти у безготівковій формі, які набуватимуться політичною партією чи її місцевою організацією».

  1. Протягом звітного періоду на рахунок політичної партії ВО «Свобода» надходили кошти від фізичних осіб, інформація про яких була неповною, проте ці кошти не були повернуті, як того вимагає закон.

Це порушує норми ст. 14-15 ЗУ «Про політичні партії в Україні», де зазначається, що «з метою  ідентифікації  громадянина  України,  який здійснює грошовий   внесок  на  користь  політичної  партії  без  відкриття рахунка,  установа  банку чи відділення зв’язку, до яких звернувся такий громадянин, встановлюють прізвище, ім’я та (за наявності) по  батькові,  місце  проживання, реєстраційний номер облікової картки платника  податків  або  ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром  фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів,  номер  та  (за  наявності)  серію  паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, дату і місце народження.

Політична   партія,   її   місцева  організація,  розпорядник виборчого  фонду  політичної  партії,  її місцевої організації чи кандидата  від  політичної  партії  (місцевої  організації партії) зобов’язані відмовитися від внеску особи, яка відповідно до закону не  має  права  здійснювати  такий  внесок, або якщо розмір внеску (сумарний   розмір   внесків)   особи   (групи   осіб)   перевищує встановлений  законом розмір,  протягом  трьох днів від дня, коли уповноваженій   особі   політичної  партії,  місцевої  організації політичної  партії  чи  розпоряднику  коштів виборчого фонду стало відомо  про  це».

Також звертаємо увагу, що про факт наявності порушень щодо невідповідності оформлення звіту, неповноту та недостовірність вказаної у звіті інформації та ознак інших  порушень законодавства, про які повідомлено Національну поліцію, вказано й у висновку  НАЗК № 643 від 27.12.2016 р., затвердженому рішенням НАЗК від 12.01.2017 р., на який посилаються у своїй заяві представники ВО «Свобода».

В зв’язку з вищенаведеними фактами, звертаємося  до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням перевірки наведених аргументів та прокоментувати ситуацію, що склалась.

Показати кнопки
Сховати кнопки