Аналітики центру «Ейдос» вже третій рік поспіль здійснюють моніторинг діяльності комунальних підприємств міст — обласних центрів. В цьому році дослідження проводилося і в Запоріжжі.

За період, який охоплювався дослідженням, на дофінансування комунальних підприємств було витрачено 13,1% міського бюджету! Для порівняння, Одеса, яка має 35 КП, витрачає на дофінансування підприємств лише 2,3% міського бюджету! Майже всі запорізькі КП  отримують фінансування бюджету на поповнення власного капіталу.

Позитивною стороною такої політики є те, що серед запорізьких КП немає підприємств, які згідно даних фінансової звітності знаходяться в критичному стані і мають велику потенційну загрозу банкрутства. Виключенням є КП “Основаніє”, фінансовий стан якого кризовий. Традиційно проблемні КП для інших обласних центрів — водо- і теплопостачання, електротранспорт в Запоріжжі не є мають таких катастрофічно поганих показників по фінансовій звітності, хоча Електротранс є збитковим, і за досліджуваний період збитки подвоїлись. Проте далеко не у всіх КП це додаткове фінансування призводить до покращення результатів роботи підприємства (розширення дохідної бази і підвищення прибутковості). Особливо це стосується КП “Міськсвітло”, КП “Титан”, КП “Наше місто”. Міській раді варто розробити чіткі критерії ефективності наданих інвестицій. В разі виділення коштів з міського бюджету, необхідно проводити з боку ради жорсткий контроль за цільовим використанням коштів.

Для покращення фінансового стану комунальних підприємств, експерти підготували низку рекомендацій. Головна рекомендація для Запорізької міської ради — варто запровадити розрахунок економічного ефекту від всіх бюджетних асигнувань в КП, і приймати рішення щодо виділення коштів комунальним підприємствам ґрунтуючись на показниках економічного ефекту, або соціального імпакту.

Малим підприємствам варто розширювати доходну базу, шукати можливості отримання доходів від операційної і неопераційної діяльності самостійно, запровадити управлінський облік і вести контроль витрат з метою максимізації прибутку. Позбутися зайвого майна або використовувати все наявне майно для отримання доходу. Впровадити управлінський облік для оптимізації формування і використання ресурсів.

Щодо решти підприємств — вся фінансова та матеріальна допомога має призводить до підвищення ефективності діяльності підприємства: зростання прибутковості,  дофінансування для перекриття збитків врешті решт призведе до критичного фінансового стану. Тому, для таких підприємств особливо важливо впровадити жорсткий контроль витрат,  проводити тендерні процедури закупівель з метою економії на собівартості, шукати можливості розширення дохідної бази за неосновними видами діяльності, доцільно розглядати можливості  банківського кредитування, ніж отримувати бюджетне фінансування, оскільки кредити більше дисциплінують фінансову дисципліну і спонукають до підвищення ефективності діяльності.

Всім без виключення КП рекомендовано прив’язати преміювання керівників до ключових індикаторів ефективності (KPI). Для підприємств, що функціонують на конкурентних ринках і не обмежені в можливостях отримання прибутку, серед показників KPI мають бути показники рентабельності (рентабельності продажу, рентабельності активів). Для природних монополій та КП, що виконують більше соціальну функцію, запровадити показники рентабельності за витратами,окупності капіталовкладень, показники платоспроможності, оборотності активів,  разом з натуральними показниками.

Дослідження публічних закупівель комунальних підприємств виявило, що лише 31% КП не використовували електронну систему закупівель Prozorro для здійснення конкурентного відбору постачальників. На фоні інших міст, це хороший показник. Для досягнення кращого результату, експерти порадили включити в умови контрактів з керівниками комунальних підприємств обов’язок керівника комунального підприємства використовувати електронну систему закупівель для здійснення конкурентного та прозорого відбору постачальників.

Але був показник, який здивував експертів — за 2018-2019 рр. 850 тендерів комунальних підприємств на загальну суму 1 548 187 166 грн. не відбулися, зокрема, через відсутність учасників! Для покращення ситуації, керівникам КП рекомендували запровадити практику проведення комунальними підприємствами попередніх ринкових консультацій  з метою аналізу ринку для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель.Також варто розробити плани заходів щодо поступового переходу (в термін до 1 січня 2022 року) до організації закупівель комунальних підприємств  уповноваженими особи, які мають  підтвердити рівень володіння знаннями у сфері публічних закупівель.

Комунальні підприємства Запоріжжя показали доволі високий рівень виконання вимог ЗУ “Про доступ до публічної інформації” в частині наданні відповідей на запити, проте жодне не розмістило всю інформацію про свою діяльність, передбачену ст. 78 Господарського кодексу. Відповідно громада не має інформації про поточну діяльність підприємств. Експерти рекомендують провести роз’яснювальну роботу серед керівників комунальних підприємств щодо оприлюднення інформації про діяльність підприємства. Зокрема, керівникам потрібно готувати та оприлюднювати звіти, що міститимуть  розлогу і доступну інформацію для населення щодо поточної діяльності та подальших напрямів розвитку підприємств. Також майже всі підприємства потребують визначення істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на їх діяльність.

Результати дослідження та рекомендації експертів будуть передані виконкому Запорізької міської ради та  запорізьким комунальним підприємствам. Дослідження проводилося Центром «Ейдос» за підтримки Представництва «Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» в Україні.

Експерти Центру “Ейдос”

Катерина Багацька, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУ

Ольга Зеленяк, експерт з закупівель

Гюнель Бабакішієва, юрист

Джерело :https://akzent.zp.ua/yak-pidvishhiti-efektivnist-diyalnosti-komunalnih-pidpriyemstv-zaporizhzhya/

Показати кнопки
Сховати кнопки