He presents very, very tough issues for most people that want to try and Paul Richardson Youth Jersey him. According to the website , Authentic Haloti Ngata Jersey is shooting 40 per cent between 10 and 16 feet from the basket and 37 Cedric Ogbuehi Jersey cent beyond that. I 't think I owned a big coat. You keep talking about things I didn't mention, hits on defenseless receivers? As soon as things settled we started looking, we weren't sure Kenny Stabler Jersey she was going to be with Crossing the or Clemency House. Being the second black Kelly Hrudey Jersey certainly had a lot to Authentic Austin Czarnik Jersey with it.

Як і для чого використовувати візуалізацію даних? | Ейдос: центр політичних студій та аналітики

Науковці в сфері медицини встановили, що якщо в інструкції до ліків знаходиться тільки текст, людина засвоює з неї лише 70% інформації. Якщо ж в інструкцію додати малюнки, людина засвоїть вже 95%.

d3bf07c63f8341ef99df2c94169a83e4

Що таке візуалізація даних?
Перш за все, потрібно знати, що ж таке візуалізація даних і які її методи використовуються, в тому числі і в повсякденному житті. Найпростіші, а тому й найпоширеніші методи візуалізації – це графіки
Візуалізація даних – це наочне представлення масивів різної інформації. Існує кілька типів візуалізації:

b7def1d560ec48978f5ae39133c0b816

• Звичайне візуальне представлення кількісної інформації в схематичній формі. До цієї групи можна віднести всім відомі кругові та wholesale quebec nordiques Jerseys practice лінійні діаграми, гістограми і спектрограми, таблиці і різні точкові графіки.
• Дані при візуалізації можуть бути перетворені у форму, що посилює сприйняття і аналіз цієї інформації. Наприклад, карта і полярний графік, тимчасова лінія і графік з паралельними осями, діаграма Ейлера.
• Концептуальна візуалізація дозволяє розробляти складні концепції, ідеї і плани за допомогою концептуальних карт, діаграм Ганта, графів з мінімальним шляхом та інших подібних видів діаграм.
• Стратегічна візуалізація переводить у візуальну форму різні дані про аспекти роботи організацій. Це всілякі діаграми продуктивності, життєвого циклу і графіки структур організацій.
• Графічно організувати структурну інформацію за допомогою пірамід, дерев і мап даних допоможе метафорична візуалізація, яскравим прикладом якої є мапа метро.
• Комбінована візуалізація дозволяє об’єднати кілька складних графіків в одну схему, як в мапі з прогнозом погоди.

Навіщо використовувати візуалізацію даних?

Візуальна інформація краще сприймається і дозволяє швидко і ефективно донести до глядача власні думки та ідеї. Фізіологічно, сприйняття візуальної інформації є основною для людини. Є численні дослідження, які підтверджують, що:

• 90% інформації людина сприймає через зір
• 70% сенсорних рецепторів знаходяться в очах
• близько половини нейронів головного мозку людини задіяні в обробці візуальної інформації
• на 19% менше при роботі з візуальними даними використовується когнітивна функція мозку, що відповідає за обробку та аналіз інформації
• на 17% вище продуктивність людини, що працює з візуальною інформацією
• на 4,5% краще згадуються докладні деталі візуальної інформації

• в 60 000 разів швидше сприймається візуальна інформація в wholesale quebec nordiques Jerseys for sale порівнянні з текстовою

5c7b951c3de74c0d98dad75c22fdde24
На графіку читач швидше знайде мінімальне і максимальне значення
• 10% людина запам’ятовує з почутого, 20% – з прочитаного, і 80% – з побаченого і зробленого
• на 323% краще людина виконує інструкцію, якщо вона містить ілюстрації

b6abee98df114929a33d6d835782af81
Інструкцію знизу набагато легше і швидше зрозуміти і виконати

Детальніше про факти та дослідженнях Quebec Nordiques Jersey можна подивитися у цікавій інфографіці тут.

Очевидно, що людина схильна обробляти саме візуальну інформацію. Крім прекрасної обробки нашим мозком, візуалізація даних має кілька переваг:

• Акцентування уваги на різних аспектах даних

• Аналіз великого набору даних зі складною структурою
• Зменшення інформаційного перевантаження людини і утримування його уваги
• Однозначність і ясність виведених даних
• Виділення взаємозв’язків і відносин, що містяться в інформації

d53b9208af8243b7b98596348efc612e
На графіку легко можна помітити важливі дані
• Естетична привабливість

7184546d1d05479ab3a8099b8e8ca323
Естетично привабливі графіки роблять подачу даних ефектною і такою, що запам’ятовується

Едвард Тафті, автор одних з найкращих книг по візуалізації, описує її як інструмент для показу даних; спонукання глядача замислитися про суть, а не методології; уникнення спотворення того, що повинні сказати дані; відображення багатьох чисел на невеликому просторі; показу великого набору даних зв’язковим і єдиним цілим; спонукання глядача порівнювати quebec nordiques Jersey nhl 17 фрагменти даних; служіння досить чітким цілям: опису, дослідженню, упорядкуванню або прикрашанню (“The Visual Display of Quantitative Information”, Edward Tufte).

Як правильно використовувати візуалізацію даних?

Успіх візуалізації безпосередньо залежить від правильності її застосування, а саме від вибору типу графіка, його вірного використання та оформлення.

8b593906401e4c6daab6fec0d684fd4b

60% успіху візуалізації залежить від вибору типу графіка, 30% – від його правильного використання та 10% – від його вірного оформлення.

Правильний тип графіка

Графік дозволяє висловити ідею, яку несуть дані, найбільш повно і точно, тому дуже важливо вибрати відповідний тип діаграми. Вибір можна здійснити за алгоритмом:

4f5e7ebbc22d4ee88d9c82e7028ad26c
Цілі візуалізації – це реалізація основної ідеї інформації, це те, заради чого потрібно показати вибрані дані, якого ефекту потрібно досягнути – виявлення взаємозв’язків в інформації, відображення розподілу даних, композиції або порівняння даних.

40d0fc4491c04504abf02d287b919423

У першому ряду показані графіки з цілями відображені співвідношення даних і їх розподіл, а в другому рядку цілями є відображення композиції і порівняння даних

Співвідношення в даних – це те, як вони залежать один від одного, зв’язок між ними. За допомогою співвідношень можна виявити наявність або відсутність залежностей між змінними. Якщо основна ідея інформації містить фрази “відноситься до”, “знижується / підвищується при”, то потрібно прагнути показати саме співвідношення в даних.
Розподіл даних – це те, як вони розташовуються відносно чого-небудь, скільки об’єктів потрапляє в певні послідовні області числових значень. Основна ідея при цьому буде містити фрази “в діапазоні від x до y”, “концентрація”, “частотність”, “розподіл”.
Композиція даних – об’єднання даних з метою аналізу загальної картини в цілому, порівняння компонентів, що складають відсоток від якогось цілого. Ключовими фразами для композиції є “склало x%”, “частка”, “відсоток від цілого”.
Порівняння даних – об’єднання даних, з метою порівняння деяких показників, виявлення того, як об’єкти співвідносяться один з одним. Також це порівняння компонентів, що змінюються з часом. Ключові фрази для ідеї при порівнянні – “більше / менше ніж”, “дорівнює”, “змінюється”, “підвищується / знижується”.

Після визначення мети візуалізації потрібно визначити тип даних. Вони можуть за своїм типом і структурою бути дуже різнорідними, але в самому простому випадку виділяють безперервні числові і тимчасові дані, дискретні дані, географічні та логічні дані. Безперервні числові дані містять в собі інформацію залежності однієї числової величини від іншої, наприклад графіки функцій, такий як y = 2x. Безперервні тимчасові містять в собі дані про події, що відбуваються на якомусь проміжку часу, як графік температури, вимірюваної кожен день. Дискретні дані можуть містити в собі залежності категорійних величин, наприклад графік кількості продажів товарів у різних магазинах. Географічні дані містять в собі різну інформацію, пов’язану з місцем розташування, геологією та іншими географічними показниками, яскравий приклад – це звичайна географічна карта. Логічні дані показують логічне розташування компонентів відносно один одного, наприклад генеалогічне древо сім’ї.

0c570fe9422d40b0b916b4303b088786

Графіки неперервних числових і часових даних, дискретних даних, географічних і логічних даних

Залежно від мети і даних можна вибрати найбільш підходящий їм графік. Найкраще уникати різноманітності заради різноманітності і вибирати за принципом “чим простіше, тим краще”. Тільки для специфічних даних використовувати специфічні типи діаграм, в інших же випадках добре підійдуть найпоширеніші графіки:

• лінійний (line)
• з областями (area)
• колонки і гістограми (bar)
• кругова діаграма (pie, doughnut)
• полярний графік (radar)
• точковий графік (scatter, bubble)
• карти (map)
• дерева (tree, mental map, tree map)
• тимчасові діаграми (time line, gantt, waterfall).

Лінійні діаграми, графіки з областями і гістограми можуть містити в одному аргументі для однієї категорії кілька значень, які можуть бути як абсолютними (тоді до таких видів графіками додається приставка stacked), так і відносними (full stacked).

4b2e8b285f74473a9e3916112f37d8cb

Графік зі stacked значеннями і з full stacked

При виборі відповідного графіка можна керуватися наступною таблицею, складеної на основі цієї діаграми і книги “Говори мовою діаграм” Джина Желязни:

4c01a2ef33ea443d9db66131c51703dd

Діаграма Желязни виглядає наступним чином:

data-chart-type (1)

Правильне використання графіка

Важливо не тільки вірно вибрати тип графіка, але і правильно його використовувати:

• Не потрібно навантажувати графік великою кількістю інформації. Оптимальна кількість різних типів даних, категорій – це не більше 4-5, інакше ж доцільніше розділити таку діаграму на кілька штук.

294036f07c9141889f825eb03f808413
Такий графік можна порівняти зі спагеті і краще розділити на кілька діаграм
• Вірно вибрати шкалу і її масштаб для графіка. Для гістограм і графіків з областями потрібно починати шкалу значень з нуля. Постаратися не використовувати інвертовані шкали – це дуже часто вводить глядача в оману щодо даних.

e2688cad00de455ca321ec1c6e503251
Невірна шкала негативно впливає на сприйняття даних. У першому випадку некоректно обраний масштаб, у другому шкала інвертована
• Для кругових діаграм і графіків, де показаний відсоток від загальної частки, сума значень завжди повинна становити 100%.
• Для кращого сприйняття даних інформацію на осі краще впорядкувати – або за значеннями, або за алфавітом, або по логічному змістом.

Правильне оформлення графіка

Ніщо так не радує око, як правильно оформлені графіки, і ніщо так не псує діаграми, як наявність графічного “сміття”. Основні принципи оформлення:

• використовувати палітри схоже, не яскравих кольорів, і постаратися обмежитися набором із шести штук
• допоміжні та другорядні лінії повинні бути простими і не кидаються в очі

394b7161491c4f7db2cc99c31e77cee9
Допоміжні лінії на графіку не повинні відволікати увагу від основної ідеї даних
• там, де можливо, використовувати тільки горизонтальні написи на осях
• для графіків з областями варто використовувати колір з прозорістю
• для кожної категорії на графіку використовувати свій колір

Висновки

Візуалізація – потужний інструмент донесення думок та ідей до кінцевого споживача, помічник для сприйняття та аналізу даних. Але як і всі інструменти, її потрібно застосовувати в свій час і в своєму місці. В іншому випадку інформація може сприйматися повільно, а то і некоректно.

521a4ac60f004bbdbd1152a7f6aaf5ed

На графіках зображені одні й ті ж дані, зліва показано основні quebec nordiques Jersey nhl 18 помилки візуалізації, а праворуч вони виправлені

При вмілому застосуванні візуалізація даних дозволяє зробити матеріал вражаючим, ненудним і незабутнім.

P.S. Дана стаття є передруком статті з порталу habrahabr.ru (DevExpress). Графіки для статті були зроблені за допомогою DevExtreme.

Переклад Тарнай Володимир


Warning: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /home/publicpo/eidos.org.ua/www/wp-content/themes/ambition/footer.php on line 18

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /home/publicpo/eidos.org.ua/www/wp-content/themes/ambition/footer.php on line 18
Показати кнопки
Сховати кнопки