10 травня Верховна Рада провалила голосування за законопроект 2043а “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення державного контролю за дотриманням права на доступ до публічної інформації, захист персональних даних та звернення громадян)”. Лише 166 депутатів віддали свої голоси за прийняття законопроекту за основу, 181 – за повернення на доопрацювання і 187 – за повторне перше читання. Отже, законопроект відхилено, оскільки жоден з варіантів не набрав 226 голосів.

 Законопроект 2043а мав на меті вдосконалити окремі положення чинного законодавства, яке регулює питання доступу до публічної інформації. Його поява була зумовлена необхідністю комплексного врегулювання діяльності наглядового органу у сфері доступу до публічної інформації в Україні.

«Неможливо забезпечити безперешкодний доступ громадян до публічної інформації тоді, коли ми маємо прогалини в частині притягнення до відповідальності за протиправне приховування цієї інформації від суспільства. Особливо гостро це питання постало після передачіосновної наглядової функції за виконанням закону «Про доступ до публічної інформації» офісу Уповноваженого з прав людини у жовтні 2014 року,» – зазначила Дарія Слизьконіс, керівник Відділу доступу до інформації Центру «Ейдос».

Таким чином, законопроект передбачає такі зміни та доповнення:

  • поширити дію адміністративної відповідальності на військовослужбовців, урівнявши їх з іншими категоріями громадян. Наразі вони можуть нести лише дисциплінарну відповідальність, що унеможливлює належним чином покарати працівників відповідних органів влади за приховування публічної інформації, яка має бути у відкритому доступі.
  • поширити дію статті 18840 КпАП «Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» на невиконання законних вимог (приписів) також посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та осіб, які діють за дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
  • дозволити надсилати протоколи про адміністративні правопорушення поштою та не вимагати підпис особи, яка притягується до відповідальності, якщо такий протокол надсилається поштою за місцем роботи особи відповідно до статті 254 Кодексу. Ця стаття унеможливила б існуючу практику відмов посадових осіб державних органів від отримання зазначених протоколів, що в результаті призводить до уникнення відповідальності.

Законопроект був розроблений на основі Концепції, яку підготувала робоча група експертної ради при представникові Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до якої, зокрема, входить експерт Центру «Ейдос» Дарія Слизьконіс.

Показати кнопки
Сховати кнопки