Експерти Центру взяли участь у обговоренні виконання Закону №0949 «Про відкритість використання публічних коштів» та змін до нього. Зокрема, на етапі впровадження порталу Є-data та створення особистих кабінетів розпорядників менше 40% зареєструвалися на порталі.

Низькі штрафні санкції та відсутність моніторингу виконання Закону призвела до того, що через 8 місяців після його вступу в силу рівень реєстрації кабінетів розпорядників становить  близько 76 тисяч отримувачів та розпорядників бюджетних коштів, більше 3 тисяч державних підприємств та більше 11 тисяч комунальних підприємств.

Враховуючи той факт, що станом на початок червня 2016 року тільки близько третини всіх розпорядників зареєстрували кабінети та те, що більшість зареєстрованих кабінетів є неповними, необхідно посилювати штрафні санкції та відповідальність за порушення Закону.

Законопроект також вирішує питання розкриття інформації про формування дохідної частини державного та місцевого бюджетів, зокрема, про розкриття інформації про зарахування до державного і місцевих бюджетів загальнодержавних та місцевих податків та зборів, які сплачуються юридичними особами, фізичними особами – підприємцями, самозайнятими особами та іншими фізичними особами, що сприяє прозорості формування державного та місцевого бюджетів, а також дозволить громадськості виявляти суб’єктів господарювання, які ухиляються або мінімізовують сплату податків.

Крім того, прийняття законопроекту встановить обов’язкове розміщення на порталі узагальненої інформації про формування дохідної та видаткової частини державного та місцевого бюджетів за окремими категоріями такої інформації та за регіональними показниками.

Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» також потребує   внесення правок щодо чіткого формулювання понять та уточнення окремих формулювань. Для прикладу, Національний банк України має формувати звіти про використання публічних коштів (стаття 1 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»), однак, Національний банк не є розпорядником бюджетних коштів, оскільки згідно статті 4 Закону України «Про Національний банк України» Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису адміністративних витрат. Тому, його звітність не підпадає під форми визначені Міністерством фінансів для звітності і Національний банк не має можливості звітувати на порталі використання публічних коштів.

Окрім цього, Законі України «Про відкритість використання публічних коштів» під час розкриття інформації про укладені та виконані договори не враховано випадки укладання багатосторонніх договорів, випадки пролонгації дії раніше укладеного договору, а також не деталізовано порядок розкриття інформації про підтвердження виконання укладених договорів. Вказані прогалини також усуваються законопроектом.

Таким чином, прийняття законопроекту спрямоване на вдосконалення системи публічного доступу та відкритості інформації про володіння, користування чи розпорядження публічними коштами.

Показати кнопки
Сховати кнопки