За даними Індексу сприйняття корупції 2015 від міжнародної організації Transparency International, у рейтингу зі 168 країн, Україна зайняла 130-е місце. Це свідчить про те, що корупція в Україні є системною проблемою, яка існує та процвітає на усіх рівнях державного управління. На  сьогодні  очевидно,  що  потреба  у  знаннях  з  різних  аспектів  місцевого  самоврядування, децентралізації  влади та особливо протидії  корупції є надзвичайно актуальною. Пропонуємо вашій увазі першу частину нашої добірки «Топ-10 видань про боротьбу з корупцією». Вона складається із 5 видань. У них запропоновано сміливі ідеї щодо вирішення проблеми корупції та розписана теорія її виникнення.

5 видань

1. Мілер В., Кошечкіна Т.: «Звичаєва корупція? Громадяни та уряд в посткомуністичній Європі»

Слідом за крахом комунізму прийшла неоднорідна суміш реформ і хаосу. Саме вона становить контекст пропонованого дослідження бюрократичних стосунків у посткомуністичній Європі, де відбувся скоріше перехід від комунізму, аніж перехід до дієвої ринкової економіки і завершеної демократії. Ця книга про те, як пересічні громадяни в чотирьох посткомуністичних країнах Європи – Україні, Болгарії, Словаччині й Чехії – намагаються пристосуватися до урядів, розв’язуючи власні проблеми, як сприймають політиків, що думають про стосунки з чиновниками і які пропозиції реформ підтримують. Автори також аналізують сприйняття та поведінку громадян, розглядають відмінності проблеми взаємодії громадян з чиновниками в різних країнах Центральної та Східної Європи.

2. Будник О., Тарнай В., Канєвський Г., Марусов А.: «Громадський інструментарій моніторингу і оцінювання використання бюджетних коштів на місцевому рівні»

У посібнику розкриті основні поняття бюджетної системи. Викладені прості схеми, з чого вона складається. Види бюджетів і як вони між собою відносяться. Наведені приклади участі громадськості у бюджетному процесі. Описаний програмно-цільовий метод та чим він відрізняється від постатейного методу. Показані складові системи державних закупівель. Також порівнюється чинне законодавство з минулим, в зв’язку зі змінами. І роз’яснюється, що саме очікується в результаті цих змін. Описані ознаки корупційних дій та методика проведення громадського моніторингу. Окрім цього, у підручнику наведено 6 кейсів з моніторингу державних закупівель, в яких детально описані кроки громадського моніторингу.

3. Кохан Г.: «Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз»

Монографія присвячена аналізу наукових підходів, які застосовувалися для вивчення політичної корупції протягом XX століття і поточної ситуації з вивченням цього явища в академічній сфері; розгляду і структуруванню різноманіття існуючих визначень політичної корупції, а також їх кореляції з такими термінами як «корупція у політиці» і «бюрократична або адміністративна корупція»; аналізу сильних і слабких сторін різних іноземних і вітчизняних методик дослідження явища політичної корупції; окрема увага була приділена використанню методу оцінювання до дослідження політичної корупції. У праці зроблено оцінку взаємовпливу і взаємозв’язку двох типів корупції – політичної та бюрократичної – на процес їх становлення й перебігу. Монографія є спробою перевірки наявності чи відсутності цілісної теорії політичної корупції та універсального методу для дослідження цього явища.

4. Невмержицький Є.: «Корупція в Україні. Причини, наслідки, механізми протидії»

У монографії із застосуванням сучасних методів наукового пізнання розглядаються причини та умови корупції в Україні, соціально-економічний простір її розповсюдження в перехідному суспільстві та механізми протидії. В роботі використані  матеріали практики, кримінологічних та соціальних досліджень, сформульовані пропозиції щодо посилення протидії цьому феномену. Автор наголошує на тому, що корупція у сучасному світі перетворилась на таке соціальне явище, яке необхідно сприймати не просто як одне із неминучих супутніх цивілізації негативних явищ, а як зло, що тягне за собою реальну загрозу соціальній безпеці держави. Більше того, корупція сьогодні стала глобальним викликом для всієї людської цивілізації.

5. Аслунд А.: «Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It»

У своїй новій книзі «Україна: Що пішло не так і як це виправити», Аслунд описує розвиток української ринкової економіки після падіння комунізму і досліджує недавні українські економічні проблеми. Україна була охоплена рік безпрецедентною глобальною кризою. Військова агресія Росії на сході та наслідки попередньої руйнівної політики і корупції створили неминучу екзистенційну загрозу для молодої демократії. Проте, Україна має прекрасну можливість вирватися з слабкої економічної активності. У цьому дослідженні Андерс Аслунд – один з провідних світових експертів з економіки, –стверджує, що Україна повинна зробити радикальні політичні, економічні, соціальні та урядові реформи для досягнення процвітання та незалежності. Захід, натомість, повинен відмовитися від своєї нерішучості і забезпечити ґрунтовну економічну підтримку, щоб допомогти Україні трансформуватися.

Продовження «Топ-10 видань про боротьбу з корупцією» можна прочитати за посиланнням.

Автор: Олена Огородник 

 

Показати кнопки
Сховати кнопки