Право на доступ до інформації гарантоване статтею 34 Конституції України. Це право регулюється двома основними законами «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації». 

Публічна інформація – це відображена та задукоментована інформація, яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. 

Розпорядниками публічної інформації є:

  • Суб’єкти владних повноважень
  • Юридичні особи, що фінансуються державою
  • Особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором (включаючи освітні, оздоровчі, соціальні та інші послуги)
  • Суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами (монополії)

Не є розпорядниками публічної інформації:

  • народні депутати Україні
  • депутати місцевих рад
  • сільський/селищний/міський голова
  • судді
  • прокурори
  • державні виконавці

 

 

 

 

 

 

 

 

Показати кнопки
Сховати кнопки