Восени 2016 року з метою вивчення думки безпосередніх виконавців Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання і протидії політичній корупції» щодо проблем з його імплементацією, команда Центру “Ейдос” за участі партнерів по Коаліції “Гроші партій під контролем” та за підтримки Фонду Ф.Наумана, здійснила опитування шляхом анкетування політичних партій, які отримали право на державне фінансування. Для глибшого аналізу стану виконання закону, до додаткової вибірки увійшли контролюючі органи, відповідно до покладених на них обов’язків Законом про протидію політичній корупції(Національне агентство з питань запобігання корупції та Рахункова палата України).

В опитувальній анкеті політичним партіям було запропоновано 32 запитання з метою отримати відповіді щодо ставлення до Закону про протидію корупції, наявності труднощів у ході тлумачення Закону, визначення необхідності обмежень та встановлення відповідальності за порушення Закону, контролюючих функцій державних органів тощо.

До вибірки увійшли 6 центральних та їх 10 місцевих осередків політичних партій, які 2016 року претендують на державне фінансування:«Блок Петра Порошенка «Солідарність», «ВО «Батьківщина», «Народний Фронт», «Опозиційний блок», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Об’єднання «Самопоміч».

Команду Центру цікавлять відповіді решти 344 політичних партій України, проте для результатів даного опитування важливими є відповіді саме тих політичних сил, котрі вже цього року отримали змогу розпоряджатись державними коштами на партійні потреби.

В наступному році Центр планує розширити коло респондентів і у вибірку потраплять партії, які найбільш старанно виконуватимуть вимоги Закону, зокрема в частині звітування.

Опитування охопило 10 регіонів України у зв’язку із часовими та фінансовими обмеженнями проекту. Припускаємо, що у зв’язку із обмеженістю вибірки та ігноруванням анкет деякими партіями та їх осередками, існує ризик зміщення результатів опитування. Так, із 66 вручених партіям анкет, відповіді отримано лише на 35 (2 центральні офіси партій та 33 регіональні осередки надали свої відповіді).

З-поміж 6 центральних офісів парламентських партій представнику Центру не вдалось потрапити до жодного у м.Києві, тому анкети довелось вручати на порозі працівникам офісів.

Центральний офіс партії «Опозиційний блок» витребував електронну версію анкети, відповідь на яку так і не було надано. Окрім того, регіональні осередки політичної партії «Опозиційний блок» у 10 обласних центрах надали відповідь лише на 2 анкети (Закарпаття та Херсон), мотивуючи це низкою пояснень: відмовою партії від державного фінансування, небажанням давати відповіді на анкету, відсутністю керівництва осередку на місці тощо. Також центральні офіси партій «Батьківщина», «Радикальна Партія Олега Ляшка», «Народний Фронт» та значна частина їх регіональних осередків не надали відповіді на анкети, що може свідчити про закритість та небажання партій впливати на вироблення policy, брати участь у процесі щодо вдосконалення існуючого законодавства на основі їх відповідей на анкетування. Така позиція партій свідчить про переважну закритість партійних структур та неготовність співпрацювати з громадськістю на даному етапі.

Така поведінка партій може свідчити про закритість та неготовність до співпраці із представниками незалежних громадських організацій та небажання брати участь у процесі щодо вдосконалення існуючого законодавства. Траплялись випадки неможливості віднайти офіси партій, котрі вказані в реєстрах, навіть виникали анекдотичні ситуації, як-от розміщення за вказаною в реєстрі адресою партії Станції Технічного Обслуговування транспорту(СТО) або ж категоричним запевненням охоронців приміщень про те, що за вказаною адресою офісу партії не існує, хоча в державних реєстрах та на сайтах партій вказана саме ця адреса. До таких осередків анкета була надіслана альтернативним способом – електронною поштою.

Експерти Центру «Ейдос» зібрали відгуки зацікавлених у анкетуванні виконавців Закону, задля того, щоб відповісти на ключові запитання:

 1. Який рівень відкритості парламентських політичних партій до співпраці із громадськістю(додатковий показник)?

Найвідкритіші осередки 6 парламентських партій у Львові, Харкові та на Закарпатті(100% осередків відповіли), а найменш відкриті: осередки партій у м. Чернігові та центральні офіси партій у м. Києві (лише по 34 % опитаних партій відповіли на анкети).У решті обласних центрів рівень відкритості партійних осередків близький до 50%.

Рівень відкритості партій до співпраці:

Більш відкриті:

БПП  «Солідарність» та «Об’єднання «Самопоміч»:

Обидва центральні офіси партій надали відповіді на анкети, а також їх регіональні осередки на 8 з 10 надісланих опитувальників.

Менш відкриті:

Політична партія «Опозиційний блок» у регіонах відповіла лише на 2 із 10 анкет

«Радикальна партія Олега Ляшка» у регіонах відповіла  на 4 із 10 анкет

Разом із цими партіями також «Народний Фронт» та «Батьківщина» проігнорували анкетування на центральному рівні, а їх місцеві осередки відповідь надали на половину із надісланих анкет(5 та 6 із 10 відповідно)

 1. Яке ставлення опитаних партій та їх осередків до Закону?

Здебільшого позитивне, так, 27 осередків вважають, що він сприятиме боротьбі із політичною корупцією, а 34 підтримують запроваджену Законом норму про необхідність детального звітування партіями щодо їх фінансової діяльності.  Разом із тим, рівень ефективності  запровадженої Законом системи контролю за фінансами політичних партій , опитані визначають переважно як «середній» та «задовільний», з чого можна зробити висновок, що йдеться про не надто високий рівень ефективності  імплементації та виконання норм Закону.

 1. Чи виникали труднощі при тлумаченні норм Закону та чи є потреба в додаткових роз’ясненнях?

В частині тлумачення норм про визначення розмірів внесків від фізичних та юридичних осіб на користь партії у переважної більшості  опитаних не виникало труднощів. Поряд із цим, певних труднощів зазнало більше третини  опитаних при заповненні щоквартального звіту, так, 13 мають проблеми із заповненням відомостей щодо ідентифікації платників внесків, зборів додатків та їх скануванні тощо. Разом із тим, додаткових роз’яснень та уточнень потребують _ опитаних, зокрема в частині : потреби в детальній інструкції щодо  виключного переліку зобов’язань фінансового характеру, що підлягають звітуванню, а також стор. 2, 3, 4-7, ст. 2, 3(конкретизувати назви розділів). Ще менше – лише один центральний офіс партії і один регіональний осередок серед всіх опитаних , – зробили спробу вплинути на якість процесу звітування, подавши пропозиції до НАЗК, проте вони не були враховані.

 1. Чи підтримують опитані партії ідею обчислення розміру державного фінансування з врахуванням так званої «гендерної квоти»?

Незалежно від партійної приналежності своє негативне ставлення до ідеї  необхідності так званої «гендерної квоти» висловили представники різних партій, проте таких меншість  серед опитаних. Переважна більшість схвально ставиться до цієї норми Закону. Також більшість вважає показник у 10 %  достатнім, а обчислення розміру квоти на думку більшості має відбуватись на момент встановлення результатів виборів, натомість прихильники визначення квоти на момент ухвалення рішення НАЗК – в меншості. Гендерні питання загнали деяких партійців у глухий кут – починаючи із цього блоку питань, деякі із них почали ігнорувати відповіді на запитання та залишати запитання без власних відповідей, а частина партійців писала негативні коментарі щодо «гендерної» тематики запитання.

 1. Чи є необхідність змінювати обмеження щодо розмірів внесків на користь партії?

Більшість опитаних  переконані, що розміри внесків як для фізичних, так і для юридичних осіб, що передбачені Законом, є достатніми. Відповідно, така ж кількість опитаних не вважає за необхідне вносити зміни в чинний Закон задля зміни встановлених граничних загальних розмірів внесків на підтримку політичної партії.

 1. Чи ефективними є передбачені Законом форми відповідальності за його порушення для забезпечення успішної боротьби із політичною корупцією?

Всередньому, партії оцінили рівень ефективності адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення більше, ніж 7 із 10 балів. Таким чином, опитані продемонстрували, що встановлені Законом покарання їх цілком влаштовують.

 1. У яких, окрім перелічених в Законі, формах можуть надаватися «будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру» політичним партіям?

На одне із найбільш гострих запитань майже половина опитаних (16) не дали жодної відповіді, залишивши пусті поля, ще 9 вказали на повноту передбачених Законом форм, одному опитаному було складно відповісти і лише 7 сміливців назвали ці форми: «Волонтерська робота прихильників партії; джинса в пресі, адмін. ресурс; робота в партіях “на громадських засадах”; ті що надаються членами партії в сумі, що еквівалентна граничному показнику річного фінансового внеску; виготовлення агітаційної продукції нетипографічним способом; оренда офісу; листівки; вивішування банерів та прапорів з балконів; організація масових заходів на підтримку; внески у негрошовій формі, тобто відсутня така табличка у Звіті. При цьому, розписана частина внесків, які, швидше за все не будуть використовуватись (приміром, внески цінними паперами) при цьому не відображені актуальні форми внесків, у формі безоплатної можливості використовувати будь-які ресурси»

Так само, очікувано, на запитання щодо сторін  фінансово-господарської діяльності політичних партій, котрі не відображені у Законі та, відповідно, Звіті, партії не надали чітких відповідей, а 16 взагалі проігнорували дане питання. Решта опитаних розділилась на тих, хто вважає, що Закон чітко прописує всі сторони фінансово-господарської діяльності партій(11) та тих, кому складно відповісти на даний момент(6). Лише кілька осередків політичних партій вказали на необхідність деталізації у Законі/Звіті таких сторін діяльності партій як: «Рухоме майно, наявність офісної техніки, видатки на вибори».

 1. Чи необхідно деталізувати чинне законодавства з питань фінансової звітності партій щодо надходження та використання коштів?

Майже одноголосно опитані відповіли про те, що такої необхідності немає і лише 2 осередки уточнили, щодо потреби в  чіткій інструкції щодо заповнення Звіту партії про майно, доходи, видатки та зобов’язання фінансового характеру та нечітко прописані періоди за які звітує партія – окремо за квартали або наростаючим підсумком.

Разом із тим, щодо понять, які варто би було деталізувати, думки партій розділились: найбільше(9 опитаних) вказали на потребу в деталізації поняття «спонсорство», трохи менше щодо поняття «статутна діяльність»(6 опитаних). Також окремо опитані вказали на потребу більш чіткого практичного визначення понять: «пов’язані особи», «треті особи», «умисне здійснення внеску на підтримку політичної партії» та «умисне здійснення внеску на користь”, « внески фіз. осіб».

 1. Чи підтримуєте рішення анулювання свідоцтва партій, що системно (понад два рази підряд) ігнорують вимоги щодо подання фінансової звітності?

Думки опитаних розділились майже порівну. Проте, з перевагою в 3 голоси більшість отримала відповідь щодо позитивного ставлення до анулювання свідоцтв партій-порушників.

 1. Які дії можуть принести найбільше успіхів у боротьбі із політичною корупцією?

На думку більшості опитаних, найбільш дієвими  будуть три способи боротьби із політичною корупцією:

Обмеження політичної реклами,

Перевірка членами НАЗК відповідності наданих товарів та послуг партії – ринковим цінам,

Наділення НАЗК окремими процесуальними повноваженнями щодо перевірки даних, вказаних у звіті партіями.

І найменш дієвими  на думку опитаних є такі варіанти дій:

Зменшення максимального річного внеску на користь партії від однієї фізичної особи,

Перевірки працівниками НАЗК фактичного стану речей в офісах партій(в тому числі в їх регіональних осередках),

Залучення обласних/міських органів юстиції до паралельної перевірки діяльності партій на місцях.

 1. Чи варто наділити (зобов’язати) НАЗК повноваженнями розглядати (враховувати) журналістські та інші антикорупційні розслідування на предмет причетності партії до політичної корупції на користь того чи іншого суб’єкта-спонсора?

З хиткою перевагою в 3 відповіді партійці відповіли, що варто таки наділити НАЗК повноваженнями розглядати (враховувати) журналістські та інші антикорупційні розслідування на предмет причетності партії до політичної корупції на користь того чи іншого суб’єкта-спонсора. 13 опитаних висловились проти таких повноважень для НАК. Разом із тим, 3 респонденти вказали на те, що подібними функції НАЗК володіє в частині розгляду заяв, скарг  та приймає відповідні рішення за результатами розгляду і в межах компетенції. Одна із партій вказала на ризик того, що подібний інструмент може бути застосований у нечесній конкурентній боротьбі, цитата: «Надати можна, але, з огляду на те, що більшість популярних медіа належать олігархам, то може відбутись маніпулювання щодо цих даних.»

 1. Як оцінюєте рівень забезпечення доступу громадськості до інформації про джерела фінансування політичних партій?

Майже половина опитаних вважає середнім рівень доступу до фінансової інформації партій і ще 11 вказують рівень, нижче середнього – «задовільно»,попри те, що самі партії невчасно публікують звіти на власних сайтах, а деякі взагалі, як-от «Опозиційний блок» не публікують їх.

 1. Як оцінюєте рівень ефективності запровадженої Законом системи контролю за фінансами політичних партій?

Більшість партій вказали на ефективність контролю, що встановлений Законом за їх фінансовою діяльністю.

 1. Чи вважаєте доцільним перерахування половини бюджетних коштів, які отримує партія на свою статутну діяльність, у пропорційному співвідношенні до результатів виборів у регіонах?

Значна частки опитаних(44%) підтримали ідею пропорційного розподілу коштів між центральним та регіональними осередками, відповідно до останніх результатів виборів

Один центральний осередок навіть вказав на те, що: «Частка бюджетних грошей має перераховуватись не тільки дивлячись на результати виборів, а на кількість членів, кількість первинних осередків, тощо.»

 1. Побажання та пропозиції щодо розробки змін до чинного Закону, які зроблять його більш ефективним та таким, що відповідає кращим зразкам світової практики.

Думки опитаних розділились, зокремасеред пропозицій були поради допрацювати форму Звіту та випустити методичні матеріали по його заповненню, а також збільшення штрафних санкцій до порушників та розширення переліку підстав притягнення до адмін. відповідальності. Траплялись і цікаві пропозиції на зразок: «Партії мають працювати в режимі “відкритий бюджет”, оприлюднювати витрати і доходи он-лайн», а також підказки щодо того, де шукати можливі порушення: «перевірка діяльності партії, чи справді вся рекламна агітація йде з партійних рахунків». Серед відповідей були й прохання щодо необхідності інформації щодо річного аудиту політичної партії, а також потреби в більш детальній інформації щодо витрат на статутну діяльність партії.

Окрім парламентських партій та їх осередків, додаткове опитування було здійснено також для НАЗК та Рахункової Палати України. Якщо перші солідарно із партіями відповіли на запропоновані запитання анкети, то Рахункова Палата пішла іншим шляхом і надіслала роз’яснення до деяких норм Закону, щодо яких виникає найбільше запитань. Таким чином, дане роз’яснення покликане вичерпно дати відповіді на запитання партій щодо тонкощів фінансування статутної діяльності політичних партій та надати пропозиції щодо удосконалення норм Закону.

 

Показати кнопки
Сховати кнопки