Аналітики центру «Ейдос» вже третій рік поспіль здійснюють моніторинг діяльності комунальних підприємств міст – обласних центрів. В цьому році дослідження проводилося і в Сумах.

В цілому, діяльність більшості сумських КП є рентабельною, але сукупний результат діяльності комунальних підприємств за три роки є збитковим за рахунок великих збитків підприємств – природних монополій. Міськводоканал та Сумитеплоенергоцентраль знаходяться на межі фінансової кризи. Діяльність Зеленбуду, Спецкомбінату та Електроавтотрансу призводить не до накопичення капіталу, як це має бути в ринковій економіці, а до втрати капіталу, т.зв. декапіталізації. Особливо яскраво це видно по Електроавтотрансу, інвестиції в капітал якого є вкрай неефективними.

Для утримання комунальних підприємств на плаву, на їх дофінансування було витрачено 3% сумського бюджету. Такі вливання з бюджету протягом останній двох років отримали КП “Сумикомунінвест”, КП “Сумижилкомсервіс”, КП  “Міськсвітло”, КП “Центр догляду за тваринами”, КП “МСК з хокею на траві “Сумчанка”, КП “Сумське міське БТІ”, КП “Міськводоканал”, КП “Спецкомбінат” та КП “Шляхрембуд”. Але найбільшим реципієнтом капітальних інвестицій стало КП “Електроавтотранс”, яке протягом 2018-19 рр. отримало з міського бюджету поповнення статутного капіталу на 90,85 млн.грн. Для покращення фінансового стану комунальних підприємств, експерти підготували низку рекомендацій.

В першу чергу рекомендовано запровадити управлінський облік з жорстким контролем витрат та дотримуватися принципу – всі капітальні інвестиції мають призводити до підвищення ефективності. Низькоприбутковим підприємствам  варто шукати можливості розширення дохідної бази за неосновними видами діяльності. Фінансово спроможним підприємствам варто розглядати можливості банківського кредитування замість отримання грошей з міського бюджету. Такий підхід економить бюджетні кошти і підвищує фінансову дисципліну КП. Сумитеплоенергоцентраль та Міськводоканал мають здійснювати регулярний моніторинг і контроль за розрахунками з дебіторами, зокрема їм варто розглянути можливість передачі управління дебіторською заборгованістю на аутсорсинг. Оскільки можливість збільшення доходів більшості КП є обмеженою, то для підтримання належного рівня прибутковості підприємствам необхідно проводити жорсткий контроль витрат, стежити за тим, щоб приріст собівартості не перевищував приросту доходів. Електроавтотранс взагалі потребує проведення санації. Така модель фінансування, коли підприємство отримує значні інвестиції в основний капітал, і разом з цим збільшує свої збитки є вкрай неефективною і призводить до зайвих витрат бюджетних коштів. Експерти рекомендують розглянути можливість зменшення статутного капіталу, щоб на балансі не обліковувались мільйони збитків. Провести повний аудит діяльності за останні роки та навіть розглянути можливість передачі підприємств  в оренду чи концесію

Сумській міській раді варто також забезпечити контроль за тим, щоб усі доходи, отримані підприємствами, обліковувались. Окремо рекомендовано прив’язати преміювання керівників до ключових індикаторів ефективності (KPI). Для підприємств, що функціонують на конкурентних ринках і не обмежені в можливостях отримання прибутку, серед показників KPI мають бути показники рентабельності (наприклад рентабельності продажу чи рентабельності активів).

Дослідження публічних закупівель комунальних підприємств виявило, що 69% КП не використовували електронну систему закупівель Prozorro для здійснення конкурентного відбору постачальників. У 2018 році цей показник був ще гірший – 81%. Це найгірший показник серед міст, що досліджувалися. Експерти порадили запровадити системний контроль закупівель комунальних підприємств, підпорядкованих Сумській міській раді з використанням  аналітичному модулю bi.prozorro. А керівникам КП рекомендували запровадити практику проведення комунальними підприємствами попередніх ринкових консультацій  з метою аналізу ринку для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель.Також варто розробити плани заходів щодо поступового переходу (в термін до 1 січня 2022 року) до організації закупівель комунальних підприємств  уповноваженими особи, які мають  підтвердити рівень володіння знаннями у сфері публічних закупівель.

Комунальні підприємства м. Суми показали низький рівень оприлюднення інформації про свою діяльність – жодне не розмістило всю інформацію, передбачену ст. 78 Господарського кодексу. Один з найгірших результатів сумські підприємства отримали і за опублікування звітів керівників – у відкритому доступі є звіт лише Міськсвітла. Відповідно громада не має інформації про поточну діяльність підприємств. Експерти рекомендують провести роз’яснювальну роботу серед керівників комунальних підприємств щодо оприлюднення інформації про діяльність підприємства. Зокрема, керівникам потрібно готувати та оприлюднювати звіти, що міститимуть  розлогу і доступну інформацію для населення щодо поточної діяльності та подальших напрямів розвитку підприємств.Також всі підприємства потребують визначення істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на їх діяльність.

Результати дослідження та рекомендації експертів будуть передані виконкому Сумської міської ради та  сумським комунальним підприємствам. Дослідження проводилося Центром “Ейдос” за підтримки Представництва “Фонду Фрідріха Науманна за Свободу” в Україні.

Джерело: http://sumy.today/news/economy/9967-hiunel-babakishiieva-yak-pidvyshchyty-efektyvnist-diialnosti-sumskykh-komunalnykh-pidpryiemstv.html?fbclid=IwAR3stAgO5NS_qUPSXkWV_xJFw0ORywBN1nJHCyNCq10pl4k2ve-hITD2pWQ

Показати кнопки
Сховати кнопки