Аналітики центру «Ейдос» вже третій рік поспіль здійснюють моніторинг діяльності комунальних підприємств міст – обласних центрів. В цьому році дослідження проводилося і в Сумах.

В цілому, діяльність більшості сумських КП є рентабельною, але сукупний результат діяльності комунальних підприємств за три роки є збитковим за рахунок великих збитків підприємств – природних монополій. Міськводоканал та Сумитеплоенергоцентраль знаходяться на межі фінансової кризи. Діяльність Зеленбуду, Спецкомбінату та Електроавтотрансу призводить не до накопичення капіталу, як це має бути в ринковій економіці, а до втрати капіталу, т.зв. декапіталізації. Особливо яскраво це видно по Електроавтотрансу, інвестиції в капітал якого є вкрай неефективними.

Для утримання комунальних підприємств на плаву, на їх дофінансування було витрачено 3% сумського бюджету. Такі вливання з бюджету протягом останній двох років отримали КП “Сумикомунінвест”, КП “Сумижилкомсервіс”, КП  “Міськсвітло”, КП “Центр догляду за тваринами”, КП “МСК з хокею на траві “Сумчанка”, КП “Сумське міське БТІ”, КП “Міськводоканал”, КП “Спецкомбінат” та КП “Шляхрембуд”. Але найбільшим реципієнтом капітальних інвестицій стало КП “Електроавтотранс”, яке протягом 2018-19 рр. отримало з міського бюджету поповнення статутного капіталу на 90,85 млн.грн. Для покращення фінансового стану комунальних підприємств, експерти підготували низку рекомендацій.

В першу чергу рекомендовано запровадити управлінський облік з жорстким контролем витрат та дотримуватися принципу – всі капітальні інвестиції мають призводити до підвищення ефективності. Низькоприбутковим підприємствам  варто шукати можливості розширення дохідної бази за неосновними видами діяльності. Фінансово спроможним підприємствам варто розглядати можливості банківського кредитування замість отримання грошей з міського бюджету. Такий підхід економить бюджетні кошти і підвищує фінансову дисципліну КП. Сумитеплоенергоцентраль та Міськводоканал мають здійснювати регулярний моніторинг і контроль за розрахунками з дебіторами, зокрема їм варто розглянути можливість передачі управління дебіторською заборгованістю на аутсорсинг. Оскільки можливість збільшення доходів більшості КП є обмеженою, то для підтримання належного рівня прибутковості підприємствам необхідно проводити жорсткий контроль витрат, стежити за тим, щоб приріст собівартості не перевищував приросту доходів. Електроавтотранс взагалі потребує проведення санації. Така модель фінансування, коли підприємство отримує значні інвестиції в основний капітал, і разом з цим збільшує свої збитки є вкрай неефективною і призводить до зайвих витрат бюджетних коштів. Експерти рекомендують розглянути можливість зменшення статутного капіталу, щоб на балансі не обліковувались мільйони збитків. Провести повний аудит діяльності за останні роки та навіть розглянути можливість передачі підприємств  в оренду чи концесію

Сумській міській раді варто також забезпечити контроль за тим, щоб усі доходи, отримані підприємствами, обліковувались. Окремо рекомендовано прив’язати преміювання керівників до ключових індикаторів ефективності (KPI). Для підприємств, що функціонують на конкурентних ринках і не обмежені в можливостях отримання прибутку, серед показників KPI мають бути показники рентабельності (наприклад рентабельності продажу чи рентабельності активів).

Дослідження публічних закупівель комунальних підприємств виявило, що 69% КП не використовували електронну систему закупівель Prozorro для здійснення конкурентного відбору постачальників. У 2018 році цей показник був ще гірший – 81%. Це найгірший показник серед міст, що досліджувалися. Експерти порадили запровадити системний контроль закупівель комунальних підприємств, підпорядкованих Сумській міській раді з використанням  аналітичному модулю bi.prozorro. А керівникам КП рекомендували за

Показати кнопки
Сховати кнопки