Висновки:

 • Відповідно до чинного законодавства фінансова звітність має бути відкритою.
 • ДПС не оприлюднює фінансову звітність компаній у форматі відкритих даних.
 • Контрагенти компаній, банківський сектор, діджитал-компанії, державний бюджет несуть втрати від поточної ситуації.
 • Практика розкриття фінансової звітності відповідає кращим світовим практикам та євроінтеграційним зобов’язанням України.
 • Міністерство фінансів має втрутитися в ситуацію і забезпечити дотримання ДПС законодавства та розкриття фінансової звітності.

 

Проблема: органи Державної податкової служби саботують розкриття фінансової звітності платників податку на прибуток (далі – фінансова звітність).

 

Зацікавлені сторони: Міністерство фінансів, ДПС, компанії платники податку на прибуток, Fintech-компанії, стартапи, банківський сектор, бізнес-асоціації, журналісти та громадські організації.

 

 1. Аналіз законодавства:

1) Фінансова звітність не є конфіденційною інформацією, не є інформацією для службового користування та не становить комерційної таємниці (частина друга статті 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“).

2) Фінансова звітність, отримана Державною податковою службою є публічною інформацією. А публічна інформація є відкритою, крім випадків, прямо встановлених законом (стаття 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації“). Статтею 13 Закону про доступ передбачено, що суб’єкти владних повноважень є розпорядниками інформації. Відповідно до пункту 46.2. статті 46 Податкового кодексу України платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність[1].Отже, фінансова звітність, подана платниками податку на прибуток до податкових органів, є публічною інформацією, розпорядником якої є Державна податкова служба.

3) Державна податкова служба, як розпорядник інформації, зобов’язана (частина перша статті 101 Закону України “Про доступ до публічної інформації“) оприлюднювати публічну інформацію у формі відкритих даних.

 

 1. Факти нерозкриття фінансової звітності органами ДПС та пов’язані зловживання:
 • Члени ініціативи Open Up, неодноразово зверталися до ДПС з вимогою оприлюднення фінансової звітності компаній. Державна податкова служба відмовляє у оприлюдненні фінансової звітності платників податку на прибуток на підставі пункту 17.1.9. статті 17 ПКУ, відповідно до якого платники податків мають право на нерозголошення контролюючим органом відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, комерційну чи банківську таємницю, крім випадків, коли це прямо передбачено законами. Але, фінансова звітність не становить комерційної таємниці та не є конфіденційною інформацією, а обов’язок її оприлюднення прямо встановлено законом. Більш того, частиною четвертою статті 13 Закону про доступ встановлено, що усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акту, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом. Отже, відмова Державної податкової служби у оприлюдненні фінансової звітності платників податку на прибуток є безпідставною та такою, що порушує вимоги Закону про доступ.
 • Ігнорування закону органами ДПС ймовірно викликане небажанням розставатися з корупційною рентою, яка надходить від продажу інформації про фін. звітність через інтернет-майданчики – Bizbase, Transferta, Shmidt-Export, Amadeus, Finscore.

 

III. Вплив розкриття фінансової звітності на ринки:

 • Надасть компаніям можливість проаналізувати фінансовий стан контрагента до укладання договору з ним (суттєво для договорів з післяплатою) мінімізуючи таким чином ймовірні фінансові втрати.
 • Створить стимул правдивого відображення даних в фінансовій звітності. Підприємства стануть зацікавлені в тому, щоб їх фінансова звітність реально відображала фінансовий стан та показувала кращу ситуацію, ніж у конкурентів, це призведе до покращення конкурентного середовища, та позитивно відобразиться на збільшенні податкових платежів до бюджету.
 • Дозволить покупцям перевірити фінансовий стан компанії перед купівлею коштовних товарів чи послуг (нерухомість, авто, страхові послуги, інше) мінімізуючи таким чином фінансові ризики.
 • Відкриє можливість для осіб, які мають намір працевлаштуватися на певне підприємство, проаналізувати його фінансовий стан та прийняти виважене рішення.
 • Сприятиме розвитку банківської справи, забезпечить можливість якіснішого аналізу ринку, розробки гнучких банківських продуктів та зменшення бюрократичного навантаження через автоматизацію отримання інформації.
 • Стимулюватиме розвиток ринків та сервісів фінансового скорингу, фінансового аналізу, fintech- ринку, Big Data аналізу а також ринку відкритих даних.
 • Позитивно відобразиться на зменшенні корупції в ДПС через ліквідацію можливості зловживати даними фінансової звітності та незаконно продавати її.
 • Дозволить автоматизувати тендерні процедури та ідентифікувати підставні компанії, що беруть фіктивну участь в тендерах.
 • Покращить інвестиційну привабливість України і сприятиме доброчесності українського бізнесу, підвищить авторитет України як цифрової держави на міжнародній арені.
 • Спростить перевірку клієнтів, контрагентів суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

 

Окремо варто зазначити, що оприлюднення фінансової звітності органами ДПС, не створить додаткового адміністративного навантаження на бізнес, через те, що машиночитні дані є в розпорядженні ДПС.

 

 1. Міжнародна практика розкриття фінансової звітності

 

 1. Рекомендації

1) Делегувати представника Міністерства фінансів України до участі в робочій групі Мінюсту, що затверджена наказом від 20 серпня 2020 року №2133/7 «Про утворення робочої групи при Міністерстві юстиції України з питань підготовки пропозицій щодо оприлюднення даних фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи» для узгодження позицій з зацікавленими сторонами.

2) Прийняти Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку оприлюднення фінансової звітності платників податків у формі відкритих даних” (за аналогією з Наказом № 405 від 09.07.2020 року) з урахуванням вимог законодавства та, зокрема, Закону “Про захист персональних даних” та довести його до відома ДПС.

 

Автори: Надія Бабінська, Open Up, Тарнай Володимир, Центр «Ейдос», Руслан Ткаченко, BRDO

[1] ПКУ не містить визначення терміну “фінансова звітність”, отже, згідно з пунктом 14.1.84. статті 14 ПКУ цей термін використовується у значенні, наведеному в Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“.

 

 

Показати кнопки
Сховати кнопки